Zajęcia teatralne i taneczne prowadzone w formie warsztatów mają niewątpliwie pozytywny wpływ. Powodują bowiem wzmocnienie w dziecku poczucia własnej wartości, kształtują kreatywność, uczą rozpoznawać i nazywać emocje, integrują zespół, a także przygotowują do uczestnictwa w życiu kulturalnym. Dlatego też na naszym obozie każdy z uczestników będzie miał możliwość zetknięcia się z tą formą zajęć.

 

IMG_7569 IMG_7552 IMG_7551

To Top